Ahmed Adnan Saygun SEMiNERi

Home
Önsöz
izmir Devlet Senfoni OrkestrasI Müdürü SayIn Özcan Göker'in AçIs KonusmasI
izmir Valisi SayIn Vecdi Gönül'ün KonusmasI
izmir Merkez ilçe Belediye BaskanI SayIn Süha Baykal'In KonusmasI
SayIn Hikmet Simsek'in KonusmasI
Müzik ArastIrmacIsI ve Folklorcu Olarak Ahmed Adnan Saygun
Ulusal ve Evrensel Yönleriyle Saygun
SayIn Ahmed Adnan Saygun'un Seminerin ilk Gününde YaptIgI Konusma
Ahmed Adnan Saygun
Saygun ve izmir
Saygun HaftasIndan BazI Fotograflar
Besteci Ahmed Adnan Saygun
Ahmed Adnan Saygun Paris'te (1928-1931)
Ahmed Adnan Saygun'un Ses ve Piyano için YaratIlarI
Bartok'un Türk Halk Ezgileri ArastIrmasIna Saygun'un KatkIlarI
Saygun'un Eserleri
Ahmed Adnan Saygun'un AtalarI ve Mehmed Celal SaygIn
Ahmed Adnan Saygun ve Türkçe Musiki Terimleri
Saygun'un Müzik Egitimciligi
Devlet Senfoni OrkestralarInIn Dinleti DagarlarI ve Ahmed Adnan Saygun
SayIn Ahmed Adnan Saygun'un Seminer KapanIs KonusmasI
Saygun Semineri - 2006/Istanbul

_____________________________

Tuğrul Göğüş
_____________________________